Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Stim fan Feanwâlden

15/02/2023, 15:13

De beide scholen in Feanwâlden (OBS Teun de Vries en CBS De Frissel) zijn aan vervanging toe.
Daarnaast wil men (elkaar) in het dorp ontmoeten, wil men recreeren en sporten.
Middels het (digitale) participatie-platform “De Stim fan Feanwâlden” zijn 27 ideeën ingebracht.
Dat vertelden wethouder Gerben Wiersma en projectleider Jos Wortelboer op een druk bezochte bijeenkomst in Dûke Lûk aan de Wâl in Feanwâlden.
Jos Wortelboer vertelde de aanwezigen dat sommige ideeën zijn samengevoegd en dat andere (zoals die over verkeer, wonen, zwemmen en fietsen rond de boomkruinen) niet zijn meegenomen.

Wat overblijft is een brede (rijke) school, een plek voor ontmoeting en een plek voor sport.
Voorlopig zijn er 3 scenario’s:
1. Alle functie samen op een plaats
2. Leren en sporten op een plek, ontmoeten elders
3. Alle drie functies: leren, ontmoeten en sporten op verschillende plekken.
Van elk van deze scenario’s werden de voor- en nadelen uitgebreid uitgelegd.

De bekostiging
Natuurlijk werd er ook ingegaan op (en gevraagd naar) de kosten van e.e.a.
Uitgaande van scenario 1 (alles op 1 plaats) zijn de kosten als volgt:

Integraal Kind Centrum | Brede school: € 5.805.700
Sporthal: …………………………………………….€ 5.618.955
Ontmoeten: ………………………………………..€ 936.939
Jeugd: ………………………………………………..€ 267.697
—————————————————–+
Totaal (voorlopig) ……………………………….€ 12.629.290

Nog aan te passen met prijscorrectie actuele boekprijzen.
Bijkomende kosten: boekwaarden en verplaatsing.

Een informatieve avond met grote belangstelling van en inbreng door de inwoners van Feanwâlden.
Vragen, opmerkingen of aanvullingen kunnen worden doorgegeven op feanwalden@dantumadiel.frl

Vorig bericht
Volgend bericht