Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Gehandicaptenparkeerkaart | UPDATE 1

25/09/2021, 13:29

Dantumadiel spant de kroon als het (in Fryslân) gaat om de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Maar liefst € 240,57 wordt er door de Gemeente Dantumadiel gevraagd voor een GPK.
Dat is dan € 125,10 aan leges en € 115,47 voor een medische keuring)

In buurgemeente NEF kost dat € 188,47 (€ 115,47 voor de -verplichte- medische keuring en € 73,00 leges)
In buurgemeente Tytsjerksteradiel kost dat € 92,85 evenals in buurgemeente Achtkarspelen

Wij vinden het daarom niet meer als redelijk hier een motie over in te dienen:

Constaterend dat:


– de leges voor het aanvragen van een Gehandicapten Parkeer Kaart de 
 afgelopen jaren enorm zijn gestegen.
– Het ongenoegen over deze prijsverhogingen bij de groep die een dergelijke kaart nodig heeft erg hoog is.
– Deze groep burgers al onevenredig worden getroffen door fysiek ongemak nu ook nog worden getroffen door extra kosten

Overwegende dat:

– deze groep misschien onevenredig hard wordt getroffen
– Deze groep burgers, in alle redelijkheid, ontzien dient te worden cq
 tegemoetgekomen moet worden.

Verzoekt het college:

– met een voorstel naar de Raad te komen om de leges en bijkomende 
 keuringskosten van een Gehandicapten Parkeer Kaart per 1 januari 2022 
 substantieel te verlagen.
– In de begroting dekking te zoeken voor dit voorstel.

De motie wordt a.s. dinsdag op de raadsvergadering ingediend door Johan (namens Sociaal Links) en Sara (namens Gemeentebelangen)

UPDATE 1: en is met algemene stemmen goedgekeurd.
PS Op vragen van Johan Wijbenga over de hoge kosten van de (verplichte) medische keuring antwoordt wethouder Rommy Kempenaar dat deze kosten in ieder geval in 2022 nog zo blijven.
Pas met ingang van 2023 kan er een nieuwe aanbesteding worden gedaan om deze kosten te verminderen.
De leges-kosten zijn volgens de wethouder wel dekkend, verlaging van de leges betekent dus dat de gemeente ‘erop moet toeleggen’
Enfin, alles wordt nu uitgezocht, en het college komt met een voorstel.
We houden u op de hoogte …….

Vorig bericht
Volgend bericht