Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Minima-coach in Dantumadiel

17/09/2021, 8:40

Dantumadiel gaat extra inzetten op het voorkomen van armoede- en schuldenproblematiek.
Er is geld beschikbaar gesteld voor een pilot om schuldenproblematiek te voorkomen of vroegtijdig te signaleren.
Mensen met financiële problemen krijgen een minimacoach, die hen gaat helpen orde op zaken te stellen.

Problemen op tijd signaleren
Vroegsignalering van schuldenproblematiek is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak.
Een wetswijziging maakt het eenvoudiger om betalingsachterstanden met te delen tussen schuldeisers en de gemeente.

“We doen al aan het vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden. We delen bijvoorbeeld al gegevens met woningcorporatie Thús Wonen.
Hierdoor zijn al veel huisuitzettingen voorkomen.
We willen als gemeente deze werkwijze graag verder uitbreiden”, aldus wethouder Rommy Kempenaar.

Eerder in beeld
Door inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen, wordt voorkomen dat financiële problemen verergeren en er bijkomende nadelige effecten ontstaan.
Hoe eerder problemen in beeld komen, hoe sneller er naar een oplossing kan worden gezocht.

Minimacoach
Een minimacoach die zelf ervaring heeft met het rondkomen van een laag inkomen, gaat inwoners actief benaderen bij betalingsachterstanden.
De minimacoach weet als ervaringsdeskundige, als geen ander in welke situatie iemand met schulden zit.
We denken daarom dat deze coach daarom de beste hulp kan bieden.
Ook gaat de gemeente extra inzetten op preventie door zich aan te sluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute.
Op de website geldfit.nl kunnen inwoners met financiële problemen, binnenkort een korte test doen om te kijken welke passende hulp zij kunnen krijgen.


Klik op de afbeelding voor een filmpje

Daarnaast wordt De Voorzieningenwijzer ingezet om te kijken waar inwoners kunnen besparen op hun vaste lasten.
Ook wordt gekeken of inwoners gebruik maken van alle regelingen waarvoor zij in aanmerking komen.
Hiermee is al eerder een pilot gedraaid met succesvolle uitkomsten.

Vorig bericht
Volgend bericht