Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Kerstgroet 2019

20/12/2018, 16:46

De fractie is met “kerst-reces”, de wethouder “gaat nog even door”.
Sociaal Links bedankt alle leden en belangstellenden voor hun bijdragen (in welke vorm dan ook)
en wenst u allen een goed en duurzaam kerstfeest, een goed uiteinde en gezond begin van
het nieuwe jaar.
Ook in 2019 zijn er voor Sociaal Links voldoende ambities en zullen (steun)fractie, wethouder en
bestuur hun uiterste best doen deze te verwezenlijken voor onze prachtige gemeente Dantumadiel.

Vorig bericht
Volgend bericht