Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Stinkvijvers

21/12/2018, 12:44

Nieuwsblad NOF kopt op 21-12-18:

RAAD WIL SNEL AF VAN STINKVIJVERS

Waterpartijen binnen dorpskommen die in eigendom zijn van de gemeente moeten zo snel mogelijk worden opgeschoond.
Unaniem heeft de gemeenteraad Dantumadiel hierover dinsdag een motie aangenomen van Gemeentebelangen Dantumadiel (GD), Sociaal Links, ChristenUnie en SGP.

“De wetterpartijen yn Dantumadiel ha in behoarlike achterstan”, zo motiveerde Romke Postma (GD) de motie.
Op guon plakken is der in soad begroeiing en doarpsbelangen hat al oanjûn dat it stjonkt by waarm waar”.
Hij merkte hierbij op dat de gemeente op dit moment geen baggerplan kent.

Daarom wil de raad in april alvast een inventarisatie van waterpartijen binnen de dorpen met daarbij een collegevoorstel voor het financieren van de inhaalslag op onderhoudsgebied.
In 2011, zo diepte wethouder Cees Wielstra uit de historie op, heeft de toenmalige raad afgezien van een baggerplan.
Er waren indertijd te veel verwikkelingen met een lappendeken aan organisaties die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de watergebieden in de breedste zin van het woord.
Wielstra herkende de problematiek overigens wel. “Der komme wolris klachten oer sleatten en fivers dy’t net al te fris rûke, mar fan ’t simmer hawwe wy wol in pyk hân”.
Tijdens een eerdere hoorzitting in het najaar heeft hij al toegezegd dat er wordt gewerkt aan een gemeentelijk baggerplan dat het komend jaar op tafel moet liggen

Vorig bericht
Volgend bericht