Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Leven met mantelzorg

19/06/2019, 20:00

Vanmiddag samen met collega-raadsleden van CDA, CU en SGP was onze gehele fractie (namens de raad van Dantumadiel) aanwezig op een bijeenkomst in TalmaHûs te Feanwâlden over mantelzorg. Na een korte introductie werd er aan een viertal tafels gesproken over alle facetten van mantelzorg: financiële problemen door verlies werk (van mantelzorger of zorg-vrager), sociaal isolement, aanvraag voorzieningen (uit PGB of WLZ) en bij gemeente en woningbouwvereniging, respijtzorg (als dagbesteding, logeerhuis e.d), waardering voor mantelzorgers. Het waren intensieve gesprekken met professionals en mantelzorgers zelf. Onze fractie heeft dit als zeer waardevol ervaren.

Onze fractie zit nog wel met een aantal vragen:

De zorg uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt bekostigd door de Gemeente (en kost bijna iedere gemeente VEEL meer dan valt te begroten.
De zorg uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is het vervolg op de AWBZ en komt niet voor rekening van de Gemeente.
Vraag: waar ligt …, en wie trekt de grens? De CIZ (als indicator voor de WLZ?)

Ook binnen onze gemeente wordt veel geld uitgetrokken voor hulpmiddelen, het hulpmiddelencentrum zegt: Als u een hulpmiddel langer nodig heeft dan zes maanden, dan kunt u dit gelijk aanvragen bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Afhankelijk van het hulpmiddel en uw indicatie, wordt dit (deels) vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of WMO (gemeente). Omdat mensen langs thuis wonen (stelt de gemeente) zijn er meer aanvragen voor hulpmiddelen. We weten dat (Max 6 maanden) geleende hulpmiddelen teruggaan naar het hulpmiddelencentum, daar worden nagekeken en gereinigd om vervolgens opnieuw uitgegeven te kunnen worden.
Vraag: wat gebeurt er met de (middels de WMO) verstrekte hulpmiddelen als deze (vanwege overlijden of veranderde hulpvraag) niet langer nodig zijn?

Veel mantelzorgers klaagden over de enorme papierwinkel (zie hier het meldformulier voor de gemeente Dantumadiel) en formulieren die steeds opnieuw moeten worden ingevuld.
Vraag: Wij zouden wel eens willen weten of er (in het kader van de AVG) ook dossiers van aanvragers worden vastgelegd of dat iedere aanvrager steeds met een “schone lei” moet beginnen.

Zomaar wat zorgvragen die ons vanmiddag te binnen schoten  ……

Vorig bericht
Volgend bericht