Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Lijsttrekkersdebat in Gemeentehuis

03/03/2018, 14:47

Lijsttrekker Rommy Kempenaar ging in debat met Cor Schat (VVD) over de ontsluiting van de Westereen.

Ons standpunt: 

Sociaal Links wil geen onnodig asfalt of wegen. Realisatie van nieuwe wegen kan slechts plaatsvinden
bij bevordering van de veiligheid, of ontsluiting van de dorpen met als doel meer veiligheid voor
voetgangers en fietsers in de dorpskernen.

maar ook:

Sociaal Links vraagt speciale aandacht door de veranderde infrastructuur tussen de dorpen in de
gemeente door de centrale as. Sociaal Links pleit voor het instellen van een werkgroep die de
knelpunten in kaart brengt en alternatieven/oplossingen aandraagt.

Vorig bericht
Volgend bericht