Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Statiegeld-alliantie

08/03/2018, 21:01

Sociaal Links ondersteunt de statiegeld-alliantie
Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak.
Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval.

Mens en dier
Meer dan drie op de vier Nederlanders en Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur.
Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed.
Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen.
Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen.
Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

Sociaal Links wil de gemeente schoner en duurzamer doorgeven aan de volgende generatie, en ondersteunt daarom het initiatief van de Statiegeld-alliantie van harte.

Meer informatie op: https://statiegeldalliantie.org

UPDATE: vandaag ontvingen wij de volgende mail (jammer …)

U mailde met het verzoek tot aansluiten van Sociaal Links bij de Statiegeldalliantie. Helaas kunnen wij jullie niet als alliantiepartner aan laten sluiten.

De Statiegeldalliantie toont aan de Vlaamse en Nederlandse regeringen hoe breed het draagvlak voor statiegeld is vanuit organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven en lokale overheden. Politieke partijen kunnen we niet bij de alliantie laten aansluiten om twee redenen. Ten eerste willen we ieder risico vermijden dat de Statiegeldalliantie een politieke kleur krijgt. Daarnaast is de vraag van de alliantie om statiegeld in te voeren juist gericht áán politieke partijen.

We zijn uiteraard wel heel blij om te horen dat Sociaal Links statiegeld ondersteunt! Misschien kunt u ons op een andere manier helpen? Kent u bijvoorbeeld nog bedrijven of organisaties die voor statiegeld zijn en zich willen aansluiten (bijvoorbeeld een lokale brouwerij of landbouwer?). Of misschien kunt u uw gemeente motiveren zich aan te sluiten (indien ze dat nog niet gedaan hebben)?

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Vorig bericht
Volgend bericht