Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Minachting van Sociaal Links?

13/04/2019, 13:57

Als een raadslid van onze buurgemeente niet weet wie er in de raad of coalitie van Dantumadiel zitten en vervolgens de kwalificatie “minachting” bezigt,
dan laten we dat er niet bij zitten. (zie krantenartikel) Onze fractie was met 2 personen aanwezig op de bedoelde bijeenkomst (en ook een fractielid van onze coalitiepartner
Gemeentebelangen was aanwezig) maar is kennelijk niet opgemerkt.
De opmerkingen van het raadslid van NE is dan ook volkomen uit de lucht gegrepen, onjuist en (in de gebezigde bewoordingen) nogal tendentieus.
De fractie van Sociaal Links heeft geen minachting voor de raad van NE noch voor de organisatoren van de bijeenkomst in Buitenpost.
De fractie heeft het raadslid van NE hier dan ook op aangesproken en gevraagd om excuus en rectificatie.

Ook de berichtgeving in de krant vinden wij -op zijn minst- misleidend en kwalificeren wij als “fake-news”
Ook stukjesschrijver van de krant zou zorgvuldiger moeten zijn.

UPDATE: in de raadsvergadering van NE heeft dhr.P.Braaksma zijn excuses aangeboden (It wie der fier by troch) voor zijn opmerkingen.
De voorzitter besluit met: “Jo moatte altyd goed om jo wurden tinke Braaksma
Een excuus weliswaar, maar wel erg mager en zonder het directe contact met ons te zoeken.

 

Vorig bericht
Volgend bericht