Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Motie: REC | update

27/11/2018, 17:17

Sociaal Links heeft het initiatief genomen tot een motie betreffende de gebeurtenissen bij de afvalverbrandingsoven van de REC in Harlingen.
De afgelopen maanden zijn er bij de REC diverse incidenten geweest die in Harlingen en directe omgeving tot grote maatschappelijke onrust hebben geleid. 
Door technische storingen is er op diverse momenten een extreme uitstoot van stoffen geweest. 
Deze stoffen hebben geuroverlast veroorzaakt en mogelijk zelfs gevaar voor de volksgezondheid.
De onrust hierover wordt keer op keer gevoed door de gebrekkige communicatie van de REC over wat er precies aan de hand is.
Diverse politieke partijen en ook Gedeputeerde Staten hebben recentelijk hun bezorgdheid hierover uitgesproken. 
De gemeente is aandeelhouder/eigenaar van de REC. Als zodanig is de gemeente aanwezig op de aandeelhoudersvergadering in december.
In de motie dringt Sociaal Links er bij het College op aan om in deze vergadering een stevig standpunt in te nemen. 
We willen dat de REC zich meer gaat inspannen om de technische storing en uistoot te beperken.
Bovendien verwachten we dat de REC beter en sneller  communiceert  over elk (komend) incident.
De motie wordt vanavond ingediend door Johan namens de fractie van Sociaal Links
UPDATE: de motie werd door alle partijen SGP | CDA | VVD | CU | GBD | FNP en Sociaal Links ondersteund
met als opmerking het (vanzelfsprekend) “hoor en wederhoor”
Vorig bericht
Volgend bericht