Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Hûzen yn ‘e Westereen

25/11/2018, 20:23

College Dantumadiel verrast met uitgifte nieuwe bouwkavels.

De nieuwe coalitie van CU, GBD en Sociaal Links heeft de afgelopen week een plan voor het bouwen van een twintigtal woningen in De Westereen openbaar gemaakt.
Het plan aan de oostkant van het dorp, tussen de Reade Klaver en de Tuorrebout, omvat twee soorten woningen, nl. Vrije kavel en projectmatig.
De te bouwen woningen zijn voor een deel zogenaamde vrije kavels en een deel zal bij een projectontwikkelaar in handen worden gegeven.

Het dorp zat al jaren te wachten op ontwikkeling van nieuwe bouwplannen en de vraag naar kavels en woningen is de laatste jaren ook enorm gegroeid.
Jammer genoeg stond de ontwikkeling van plannen de afgelopen jaren op een laag pitje.
De economische crisis en de discussie over de krimp heeft de ontwikkeling van bouwplannen enorm vertraagd.
Het nieuwe college heeft nu de koe bij de horens gevat en conform de afspraken in het bestuursakkoord meteen stappen gezet om noodzakelijke nieuwbouw mogelijk te maken.
Vorige week dinsdag is er voor de buurtbewoners een informatie-avond in Old Dutch geweest. Daar werden de plannen uit de doeken gedaan.
De bewoners hebben diverse suggesties kunnen doen voor verbeterpunten.
Deze punten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het plan.
Het is de verwachting dat de definitieve versie van het plan begin volgend jaar klaar zal zijn.
De uitgifte van de kavels zal  dan medio februari kunnen beginnen.

Gerben Wiersma, de verantwoordelijke wethouder, gaf aan zeer blij te zijn dat dit eindelijk van de grond komt.
Hij sprak de hoop uit dat dit een eerste aanzet is in de ontwikkeling van meer bouwprojecten binnen de gemeente.
“ Het wordt hoog tijd dat we nu doorzetten”, aldus de wethouder.

Vorig bericht
Volgend bericht