Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Pinnen of cash

29/05/2019, 13:55

Beetje uniek was het wel: gisteravond in de raad dienden Sociaal Links en VVD een motie in (zie hieronder) over de mogelijkheid bij de milieustraat in Dantumadiel cash te kunnen betalen.
Dit is voor Sociaal Links een principiële kwestie: cash geld is nog steeds een wettig betaalmiddel in Nederland.
Iets waar zowat de gehele raad het mee eens was. Niet de gehele raad? Nee, een gedeelte van de oppositie meende tegen te moeten stemmen omdat het risico groot was dat (de gemiddeld 3 a 4 bezoekers per dag die met cash willen betalen) wel eens deze mogelijk zouden kunnen benutten op deze wijze hun geld wit te wassen. Een hele toer als je het ons vraagt. Om 1000 euro “wit” te wassen moet een beunhaas toch zeker zo’n 28 ritjes (a 35 euro) met een tandemasser vol bouwafval naar de milieustraat brengen. Zowel humoristisch als triest wat ons betreft.

Ook het voorstel (bijna) 1 miljoen te investeren in een nieuw koelsysteem voor het gemeentehuis (wetende van de financiële positie van onze gemeente) past wat ons betreft in dit rijtje van niet-constructieve oppositie. Ook SociaalLinks had liever gekozen voor een groen en duurzaam alternatief hierbij, Maar het is zoals de wethouder zei: “de realiteit die een rem zet op de ambities”

De motie -als hieronder- vakkundig en zakelijk verwoord door ons fractielid Johan Wijbenga werd met ruime meerderheid (12 voor | 5 tegen) aangenomen.
Dit is de motie:

De gemeenteraad van DANTUMADIEL, bijeen op 28-5-2019
Constaterende dat:

  • in de Gemeentelijke mededelingen van de Gemeente Dantumadiel als gepubliceerd in de Huis  aan Huis/Kollumer Courant van 19 december 2018 wordt melding gemaakt dat er vanaf  1 Jan 2019 bij de milieustraten alleen nog maar met pin kan worden betaald
  • er bij de vuilstortplaats zelf een voorbehoud wordt gemaakt, i.c. er hier middels een bord melding van wordt gemaakt dat er’ in uitzonderlijke gevallen’ met baar geld kan worden betaald,
  • Er twijfel is over de bevoegdheid van de ‘vuilstort-ambtenaar’ over of hij /zij mag en kan bepalen wat een ‘uitzonderlijk geval’ is,
  • Naar nu blijkt, de medewerkers van het stort, zich meningen aanmeten en burgers in woord en gebaar ontmoedigen om met baar geld te betalen en burgers die wel met baar geld willen betalen zelfs onheus bejegenen

Overwegende dat:

  • Wij als gemeente een uitstraling willen creëren van openheid en toegankelijkheid
  • Wij voor elke burger van de gemeente de drempels om te betalen, of dat nou met cash geld of met pin is, zo laag mogelijk willen houden
  • Wij het ongepast vinden dat er door willekeurige ambtenaren drempels in dezen worden opgeworpen

Verzoekt het college:

  • bij de Gemeentelijke Mededelingen zoals deze in de huis aan huis bladen gepubliceerd worden, zo spoedig mogelijk een aangepaste mededeling te plaatsen. In deze rectificatie dient aan de bewoners van deze gemeente duidelijk gemaakt te worden dat het burgers ten allen tijde, zonder voorbehoud, is toegestaan om contant te betalen bij de milieustraat. 
  • om een toezegging  zich bij ‘Omrin’ hard te maken om de uitingen over het voorbehoud van  ‘uitzonderlijke gevallen’ bij de milieustraat aan te (laten) passen c.q. te (laten) verwijderen
  • om een toezegging  ‘Omrin’ of de verantwoordelijke leidinggevende ambtenaar er op aan te spreken en te garanderen dat de medewerkers van de milieustraat zich voortaan van elk commentaar onthouden als burgers met baar geld wensen te betalen
Vorig bericht
Volgend bericht