Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Rommy Kempenaar, lijsttrekker

27/11/2021, 14:10

Op een goedbezochte ledenvergadering van Sociaal Links (met inachtneming van de corona-maatregelen) werd Rommy Kempenaar
met algemene stemmen opnieuw gekozen als lijsttrekker van Sociaal Links.
Ook werd de volledige kandidatenlijst gepresenteerd.
Hier vindt u de volledige kandidatenlijst

De eerste 5 kandidaten zijn:

  1. Rommy Kempenaar | De Westereen
  2. Hilda Zwart | Feanwâlden
  3. Johan Wijbenga | De Westereen
  4. Auke Sikma | Rinsumageast
  5. Mariëlle Nijland | De Westereen

Daarnaast werd het verkiezingsprogramma van Sociaal Links vastgesteld.
Hier vindt u het volledige verkiezingsprogramma 

Hjir fine jo it ferkiezingsprogram yn it Frysk

Verschillende ingebrachte amendementen werden besproken.

Meteen na de vergadering is dit persbericht uitgegaan:

Rommy Kempenaar opnieuw lijsttrekker Sociaal Links in Dantumadiel.

Rommy Kempenaar is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 lijsttrekker voor Sociaal Links, een samenwerkingsverband van PvdA, Grien Links en SP leden.
Kempenaar werd zaterdagmorgen, in de algemene ledenvergadering van Sociaal Links, unaniem gekozen.
De 36 jarige Kempenaar is momenteel wethouder in de huidige coalitie en was daarvoor raadslid van 2015 tot 2018.
De huidige fractievoorzitter Hilda Zwart staat op de tweede plek, de raadsleden Johan Wijbenga en Auke Sikma op de derde en vierde plaats.
Gevolgd door de nieuwkomers Mariëlle Nijland, Jan Dirk de Boer en Gerrie v.d.Meulen-Jansma.
De lijst, die op de website vermeld staat, is een mooie verdeling van mannen en vrouwen afkomstig uit diverse dorpen in Dantumadiel.

Rommy Kempenaar noemt het eervol om voor Sociaal Links de verkiezingen in te gaan als lijsttrekker.
“Juist in een periode waarin de uitdagingen groot zijn voor gemeente.
Denk daarbij aan de toenemende tweedeling in de maatschappij, de tekorten op de woningmarkt en het toekomst perspectief van Dantumadiel “.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022

Vorig bericht
Volgend bericht