Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Samenwerking met S!N

14/02/2019, 12:37

het is goed, als fractie van Sociaal Links, om goed contact te onderhouden met onze ‘zusterpartij’ S!N in NoardEast Fryslân. We zijn dan weliswaar actief in verschillende gemeenten (S!N heeft 4 raadszetels en 1 wethouder in NE, en Sociaal Links heeft -zoals u weet- 3 raadsleden en 1 wethouder in Dantumadiel) maar krijgen vaak met hetzelfde te maken. Het is dan ook belangrijk elkaar te kennen, en elkaar weten te vinden waar en wanneer dat nodig is.

om het contact met de inwoners te versterken spraken wij over een laagdrempelig ‘politiek cafe’ over actuele thema’s als wonen, werken, armoe, veiligheid. Een vaste locatie (Krúswei Damwâld of vd Meer Dokkum) een inspirerende spreker, ingewikkelder hoeft het niet te zijn. We gaan erover nadenken en bespreken binnen onze eigen geledingen.

Er is nog veel werk aan de winkel, wat we samen kunnen doen, doen we niet alleen ….

Vorig bericht
Volgend bericht