Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Raadsvergadering 29-01-19

30/01/2019, 13:37

Het was me de raadsvergadering wel op 29 januari jl. Sociaal Links had maar liefst 3 punten op de agenda van het vragen(half)uurtje gezet.
Voor wie het gemist heeft, lopen we ze even met u langs:

1.Betalingen bij de gemeente
Allereerst stelde Johan Wijbenga aan de orde dat de Gemeente verplicht is zowel PIN als cashbetalingen te accepteren, en in de gemeentelijke mededelingen in de krant doet voorkomen dat er bijv. bij de stort alleen met PIN kan worden betaald. We kregen niet een bevredigend antwoord van portefeuille-houder Wiersma en zullen ons bezinnen op een vervolg.
2.Anonimiteit bij het Klanten Kontakt Centrum
Vervolgen bevroeg Johan de portefeuillehouder burgemeester Klaas Agricola naar het “beleid” inzake het niet noemen van namen door de medewerkers van het KKC. Burgemeester Agricola zegt toe dat dit per 4-2-19 gaat veranderen en medewerkers zich melden met voor- of achternaam. Succesje !
3.Regenboogvlag-aanbieding
U vindt hierover veel meer in een eigen bericht. We hebben eea ook doorgegeven aan de pers.
4.Plekje voor de jeugd in de nieuwe Mynskip in Feanwâlden
Voordat CDA, VVD en FNP met een initiatiefvoorstel konden komen (om meteen €83.000 uit de Algemene Reserves te halen voor dit doel) bevroeg de coalitie portefeuillehouder Wiersma en kreeg de toezegging dat er z.sp.m. (wat Sociaal Links betreft al in de raad van februari) een voorstel ligt, het plan van de Gleonkoppen voor een jeugdkelder onder het nieuwe MFC te bekostigen. De raad was unaniem in de waardering voor de actieve jeugd en belooft een spoedige oplossing. De jeugd -in grote getale aanwezig- ging dus niet teleurgesteld naar huis, maar met het gevoel dat hun plannen breed door de raad gedragen worden.

 

Vorig bericht
Volgend bericht