Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Silence of the bees

22/09/2018, 16:02

Johan en Auke waren aanwezig op het symposium “Silence of the bees” in de Kruidhof te Buitenpost.
Evenals vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer, Provincie Fryslân, Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie, Noardelike Fryske Wâlden, diverse gemeenten, Van Hall-Larenstein.

Er waren voordrachten over het verdwijnen van insecten door intensieve landbouw, (het gebrek aan) biodiversiteit, over interessante projecten als Bee-Street en Honey Highway (we stoorden ons wel een beetje aan de engelse terminologie). ’s middags werd er in groepen nagedacht wat de diverse organisaties konden doen om het tij (het verdwijnen van de insecten) te keren. Er werden vele goede, creatieve en inventieve ideeën aangedragen. Niet alleen over de aanpassing van het maaibeleid (dat nog in verschillende gemeentes -waaronder de onze- een punt van aandacht is), maar ook over de voorlichting aan boeren, burgers en (met name) kinderen (over het belang van insecten, die zorgen voor de bestuiving van gewassen).

Het kan ook heel eenvoudig zijn.
Enkele tips om ZELF een bij-vriendelijke tuin te maken:

  1. Zorg voor MEER groen en MINDER steen in de tuin
  2. Zorg dat er ALTIJD iets bloeit (vroegbloeiers, zomerbloeiers, herfstvbloeiers)
  3. Gebruik NATUURLIJKE plantensoorten en geen gekweekte.
  4. Gebruik LOKALE plantensoorten die aansluiten op de omliggende natuur
  5. Maai SLORDIG, laat steeds een randje, een hoekje staan
  6. Voer het gemaaide gras af
  7. Laat ROMMEL eens liggen (dood hout, stengels)
  8. Plaats een BIJENHOTEL in de zon

De fractie van Sociaal Links zal trouwens niet wachten de door haar voorgestelde maatregelen t.a.v. bij-vriendelijk maai- , snoei-, en plantbeleid onder de aandacht van de raad te brengen. Het wachten op een (eventueel te verschijnen) beleidsdocument : BIODIVERSITEITS-BELEIDSPLAN duurt ons VEEL-TE-LANG! Het is NU tijd voor actie. Het is al 5 voor 12 (geweest) en er moet echt iets gebeuren. Er moet volgens ons ook opgetreden worden tegen particulieren die op eigen initiatief (om verschillende redenen) bloemrijke gemeentebermen maaien. We kennen verschillende voorbeelden hiervan in onze gemeente. Dat moet afgelopen zijn! Sommige symposiumbezoekers spraken vandaag over het “netheidssyndroom”.

U hoort meer van ons ……..

Vorig bericht
Volgend bericht