Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sluiting “De Hale” Damwâld

09/03/2018, 15:36

Zorgen over sluiting ” De Hale” Damwâld

“Bewoners ‘De Hale’ gaan verhuizen”, zo staat op de website van Elkander, onderdeel van De Kwadrantgroep.
Wat men feitelijk schrijft is dat men ‘De Hale’ met ingang van 1 oktober gaat sluiten.

Met de sluiting van deze locatie van Elkander verdwijnt de verpleeghuiszorg uit het dorp Damwâld.
Voor ons als Sociaal Links, het samenwerkingsverband van GrienLinks, PvdA en sympathisanten van de SP is dit niet acceptabel.
Hoe kan een zorgorganisatie als de Kwandrantgroep het bedenken om deze locatie te gaan sluiten.
Daarmee verdwijnt de verpleeghuiszorg uit een groot dorp als Damwâld.
Verpleeghuiszorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Het is ook in strijd met wat de nieuwe bestuurder van Kwadrant zegt in zijn nieuwjaarstoespraak: “Wij zijn er voor u, beste cliënt,
en wij ondersteunen u in uw zoektocht naar uw kwaliteit van leven.”
Wel, die kwaliteit van leven ligt in het eigen dorp, waar verwanten en vrienden je makkelijk kunnen opzoeken.
Sociaal Links weet dat de Kwadrantgroep het financieel moeilijk heeft, maar dat los je niet op door rigoureus locaties op te heffen
omdat het huurcontract afloopt. Zoek de oplossing in samenwerking met de andere zorgverstrekkers in Nij Tjaarda waar 24 uurs
thuiszorg aanwezig is. En behoud daarmee ‘De Hale’ voor kleinschalige wonen (verpleeghuiszorg) voor mensen met ernstige beperkingen
die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen.
Zoals dat past binnen de visie van de Kwadrantgroep.

Rommy Kempenaar | lijsttrekker Sociaal Links | 0620635085

Vorig bericht
Volgend bericht