Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sociaal Domein

20/05/2019, 14:56

Het mag duidelijk zijn: de kosten voor het Sociaal Domein rijzen -voor iedere gemeente- de pan uit. Tijd (vonden onze collega’s van S!N in NoardEast Fryslân) om bij de landelijke partijen onze zorg hierover uit te spreken. Wij volgen hun voorbeeld graag en zullen -na overleg met onze coalitiepartners, en de vraag aan hen dat ook te doen- de volgende brief versturen aan de  tweede kamer fracties van PvdA, GroenLinks en SP:

Geachte collega’s, 20-05-2019


De fractie van SociaalLinks (lokale samenwerkingspartij in Dantumadiel van GroenLinks, SP en PvdA) wil een signaal afgeven aan de landelijke partijen inzake de problemen binnen het Sociaal Domein.

Het probleem speelt natuurlijk in heel veel gemeenten. Richting de VNG zijn diverse acties gaande en bij deze doen wij een beroep op onze collega’s in Den Haag, waar het beleid bepaald wordt. Het signaal zal in de Tweede Kamer opgepakt moeten worden.

 • Het gaat dan om de compensatie voor de grote toename in de WMO als gevolg van het abonnementstarief. Daar worden de gemeenten nog niet voor gecompenseerd.
 • En het gaat om de compensatie voor de forse tekorten in de Jeugdzorg

  (zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gierende-tekorten-op- 
jeugdhulp.9622727.lynkx).
 • Er is nu 350 miljoen eenmalig toegezegd en voor de komende jaren nog eens 190 miljoen
  (zie: https://nos.nl/l/2283743), maar dat is veel te weinig om de tekorten op te vangen.
 • Er is de laatste jaren structureel 450 miljoen bezuinigd en door de toename van het aantal jongeren
  (zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ jeugdzorg- ook-in-2018-gestegen.9616761.lynkx) is er nu structureel 800 miljoen extra nodig (dus die 450 miljoen + 350 miljoen extra).


  Voor de gemeenten wordt het steeds moeilijker de zorg te verlenen die nodig is en daar maken wij ons grote zorgen om. Daarbij komt dat de gemeenten in de financiële problemen raken omdat het gewoonweg niet meer te betalen is. Daarom doen wij dringend een oproep aan de beleidsbepalers om serieus te kijken naar de problemen die er binnen het Sociaal Domein spelen. 


  Bij voorbaat dank voor uw aandacht en heel graag ontvangen wij een reactie.

  Met vriendelijke groet, 

  Hilda Zwart

  Fractievoorzitter van SociaalLinks in Dantumadiel (www.sociaallinks.nu) h.zwart@dantumadiel.frl

Vorig bericht
Volgend bericht