Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sociaal Links in Actie 2

12/10/2019, 14:58

Vandaag (zaterdag 12-10-19) deed Sociaal Links mee aan de actie van de Fryske Miljeu Federaasje: Skjin Wetter.
Wethouder Gerben Wiersma opende de actiedag met een korte toespraak.
Samen met ouders en kinderen en vertegenwoordigers van verschillende groeperingen uit de Westereen, werd in en rond de Zwemmer het water en de wallen schoongemaakt.
Maar liefst 150 kg aan oud ijzer en (vooral) blikjes en plastic flesjes werd gevonden en verzameld.
Het viel vooral op hoeveel rommel er bij het recreatieterrein Swemmersplak gevonden.
Raadslid Johan Wijbenga zat met zijn gok van 3495 kg afval (in de gehele provincie) behoorlijk dicht in de buurt van het aantal werkelijk verzamelde kg’s (bijna 4000).

Dantumadiel is vandaag weer een beetje schoner geworden …..

Vorig bericht
Volgend bericht