Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sociaal Links ruimt op

11/01/2020, 13:33

Hoewel we vinden dat een ieder verantwoordelijk is voor (het opruimen van) z’n eigen rommel, kunnen we zwerfafval in onze gemeente niet aanzien.
Vanmorgen trotseerden 4 Sociaal Linksers weer en wind om op te ruimen in de Westereen. Plastic flessen, bierflesjes, vuurwerk en snoeppapier.
Ook u kunt meehelpen onze gemeente zwerf-afvalvrij te houden. Gewoon de prullenbakken gebruiken ….

Onze PR-afdeling schreef het volgende persbericht:

Sociaal L!nks set goed útein
Afgelopen zaterdag heeft Sociaal L!inks in Dantumadiel weer een ‘himmel-actie’ gehouden.
Een viertal Sociaal Linksers hebben het gure weer getrotseerd en zich ingezet om de omgeving weer schoon te maken.
In de Westereen ronde de Brede School en achter bij de skeelerbaan hebben ze het terrein vakkundig ontdaan van rommel die her en der rondslingerde.
Papier, snoepwikkels, blikjes, glazen en plastic flesjes en veel vuurwerk werd door de groep opgeruimd. Volgens raadsleden Auke Sikma en Johan Wijbenga lag er dit jaar ietsje minder vuilnis dan vorig jaar, maar altijd nog een dikke kruiwagen vol.
“It is spitich dat it sa moat en dat minsken safolle rommel slingerje litte. Wy litte de moed net sakje en probearje it goeie foarbyld te jaan.”, aldus Sikma.
“Hoewol wy fine dat elts ferantwurdelijk is foar (it opromjen fan) syn eigen rommel, kinne al die rommel yn ús moaie gemeente net oansjen”
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Sociaal Links doet regelmatig schoonmaakacties. 
 
Zo heeft Sociaal Links in Oktober vorig jaar meegedaan aan de schoonmaakactie “Skjin Wetter” van de Friese Milieu Federatie en aan   de “Landelijke Opschoondag” in maart.
 
Een schoon milieu is één van de speerpunten van de partij
Een schoon milieu is één van de speerpunten van deze partij die een samenwerking is van de PvdA, GrienLinks en de SP. Als er eenmaal ergens rommel ligt blijkt dat een magneetwerking te hebben en al gauw ligt er dan een hele hoop meer.  Met deze himmelacties hoopt de partij mensen te motiveren om de leefomgeving schoon te houden.
Ook in de raad dringt de fractie regelmatig aan op een schoon en duurzaam Dantumadiel.
Zo werden moties over (het verbieden van) ballonoplatingen en statiegeld op plastic flesjes en blikjes raadsbreed gesteund.
Voor verdere info over deze actie kunt u de website SociaalLinks.nu raadplegen.
Vorig bericht
Volgend bericht