Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sociale rechtvaardigheid

05/07/2024, 9:19

Armoedebestrijding is één van de 6 speerpunten van Sociaal Links (naast betaalbaar wonen, groen en duurzaam, zorg voor vluchtelingen en MFC Feanwâlden)
In dat kader maakte steunfractielid Marielle ons attent op een fout in de AWIR

Fractievoorzitter Hilda Zwart stelde er in de raad van 2-7-24 de volgende vragen over:

Ongeveer 6400 gezinnen in Nederland leven al jaren onder het bestaansminimum en lopen door een fout in de AWIR (Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen) al jaren honderden euro’s mis. Volgende de Centrale Raad van Beroep heeft deze groep recht op compensatie met terugwerkende kracht.
Gedupeerden zijn stellen van wie één een eigen inkomen heeft, vaak een arbeidsongeschiktheid uitkering van het UWV. Door een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau van de gemeente wordt hun bruto-inkomen te hoog, waardoor zij toeslagen moeten terugbetalen, toeslagen waar ze recht op hebben.
Dit kan worden opgelost door deze aanvulling vanuit de bijzondere bijstand te betalen. De belastingdienst geeft aan pas vanaf 2028 dit probleem te kunnen oplossen. De belastingdienst heeft beloofd de gemeenten te informeren door de NAW-gegevens van de gedupeerden door te geven, door de AVG-wetgeving was dit tot voor kort niet mogelijk, hiervoor is inmiddels een andere route gevonden middels een verzoek tot inlichtingen bij de Belastingdienst. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat veel gemeenten dit verzoek niet hebben ingediend.

Via het inlichtingenbureau konden de gemeenten voor 30 juni jl. een verzoek indienen om in juli een lijst te ontvangen met BSN-nummers van deze inwoners, zodat deze inwoners proactief benaderd kunnen worden om gebruik te kunnen maken van individuele bijzondere bijstand, voor de jaren 2025, 2026 en 2027 wordt deze huishoudens ambtshalve een vaste tegemoetkoming toegekend.
Dit wetsvoorstel betreffende een vaste tegemoetkoming wordt dit jaar nog behandeld en treedt in werking op 1 januari 2025.

Vragen:
Heeft de gemeente inmiddels deze lijst aangevraagd bij het Belastingdienst/Inlichtingenbureau teneinde deze inwoners in kaart te brengen die hierdoor soms al jarenlang in de financiële problemen zitten?

Zo nee, heeft de gemeente al een plan van aanpak opgesteld om toch zelf deze inwoners, voor wie iedere maand te lang is, proactief te benaderen mocht de te verstrekken lijst door het Inlichtingenbureau nog maanden op zich laten wachten?

Antwoord van de wethouder: Ja, de gemeente heeft deze lijst aangevraagd, en zal de benadeelden benaderen. Het gaat weliswaar maar om een kleine groep, maar toch ……

Vorig bericht
Volgend bericht