Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Steun aan Oekraïne

02/03/2022, 11:27

Ook wij zijn bezorgd over wat er gebeurd in Oekraïne.
En leven mee met de mensen die midden de oorlog zitten. Of wegvluchten voor het geweld.

Op de raadsvergadering van 1-3-22 is de volgende motie aangenomen in de gemeenteraad van Dantumadiel:

Agendapunt: Vreemd aan de orde van de dag;
Onderwerp: Steun aan Oekraïne;
De raad van de gemeente Dantumadiel, in vergadering bijeen op 1 maart 2022;
Gehoord de beraadslaging, kennisgenomen hebbend van de berichten over de agressieve invasie van Rusland in Oekraïne; Overwegend dat Rusland met die invasie het internationale recht schendt;
Voorts overwegend dat:
– Rusland met die invasie niet alleen de toekomst van Oekraïne, maar ook de toekomst van heel Europa in groot gevaar brengt
– Het Oekraïense volk vecht voor zijn eigen vrijheid, maar indirect ook voor de vrijheid van heel Europa;
– Het Oekraïense volk mede daarom onze volle steun verdient;

Constaterend dat de gemeente Dantumadiel een contract heeft met het Russische bedrijf Gazprom;

1. Spreekt haar volle steun uit voor het volk van Oekraïne en verzoekt het College aan die steun op passende wijze uiting te geven, bijvoorbeeld door het hijsen van de Oekraïense vlag en/of door het verlichten van het gemeentehuis in de Oekraïense kleuren, zoals dat ook in Buitenpost is gebeurd;
2. Spreekt verder uit dat de gemeente Dantumadiel bereid is een passende bijdrage te leveren aan de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen en verzoekt het College om met de provincie Fryslân en de Friese gemeenten in overleg te treden over een plan voor adequate opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Fryslân, zo dat nodig mocht zijn, bijvoorbeeld met behulp van Takecarebnb;
3. Verzoekt het College het contract met Gazprom indien mogelijk te beëindigen;

En gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is ingediend door ALLE fracties in de raad, en dus ook unaniem aangenomen.

Kom ook SAMEN IN ACTIE VOOR OEKRAINE en doneer aan giro 555 (Samenwerkende Hulporganisaties)

Vorig bericht
Volgend bericht