Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Programma in het kort

09/03/2022, 14:00

Het programma van Sociaal Links in hoofdlijnen

Mochten er nog “zwevende” kiezers zijn, die overwegen op de enige groene, sociale en progressieve partij
in Dantumadiel te stemmen, dan geven we hier het programma van Sociaal Links in hoofdlijnen.

Sociaal Links is #thúsyndantumadiel en wil een sociale gemeente waarin iedereen mee telt en mee doet;
met bewuste burgers die duurzaam omgaan met hun omgeving.

Sociaal Links doet vanuit het gedachtengoed een drietal linkse politieke partijen: PvdA, GroenLinks en SP.
Sociaal Links heeft nu een wethouder (Rommy Kempenaar) en een fractie van 3 enthousiaste en hardwerkende raadsleden (Hilda Zwart, Johan Wijbenga en Auke Sikma)


Sociaal Links wil fatsoenlijke, duurzame en betaalbare woningen

– voor iedere bewoner in een veilige buurt
– met behoud van de volksbuurten
– bouw van starterswoningen en verruimen van de kaders van de startersleningen
– subsidies op energiebesparende maatregelen
– versterken van de leefbaarheid in de kleinere dorpen middels behoud van voorzieningen
– een snelle beschikbaarheid van bouwkavels om de “ontgroening” (=het vertrek van jeugd uit de gemeente) tegen te gaan
(betaalbare en duurzame) Lytse Hûskes, Kangoeroe-woningen en Senioren-appartementen in Dantumadiel
– de mogelijkheid dat bouwgrond kan worden gepacht

Bijv. snel bouwen in de Westereen (Frosk-terrein) met -als het aan Sociaal Links ligt- vooral “Lytse Hûskes”
Maar ook aan de IIsbaanstrjitte in Feanwâlden zien wij mogelijkheden voor Lytse Hûskes (hier wordt in stilte al geruime tijd aan gewerkt door onze fractie)

Sociaal Links wil een zelfstandig  Dantumadiel met een kleine ambtelijke organisatie
die dicht bij de burger staat


Sociaal Links stimuleert de biodiversiteit 

– bloemenranden in bermen voor een bij- en vlindervriendelijke omgeving
– vergroenen van rotondes
– maaibeleid aanpassen (waar mogelijk: extensief)
– stimuleren van “Operatie  Steenbreek”, tegels eruit groen erin, met buurten en wijken
– stimuleren van volkstuinen, pluktuinen en “lytse boskjes”met buurten en wijken


Sociaal Links bevordert energiebesparing

– samenwerken met bouwverenigingen om isolatiewerkzaamheden te laten uit te voeren, waarbij er een redelijke verhouding tussen huurverhoging en lagere kosten van energiegebruik moet zijn
– stimuleren van de bouw van “gasloze” woningen
– plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, stallen en gemeenschapsgebouwen  (maar niet op natuur- en agrarische grond)                          
– plaatsing van kleine kleine windmolens (Groninger model) door particulieren

Sociaal Links wil in Feanwâlden zo snel als mogelijk een nieuwe brede school realiseren
in combinatie met een dorpshuisfunctie

Sociaal Links voert beleid gericht op het tegengaan
van armoede en uitsluiting 

– actieve schuldhulpverlening, bestrijding laaggeletterdheid en een samenhangend minimabeleid
– het bekend maken van sociale voorzieningen bij mensen die er recht op hebben
– een betere verwijzing naar instanties en voorzieningen om mee te kunnen doen
– ieder kind van een gezin met een laag inkomen moet maatschappelijk mee kunnen doen.
– “Armoedeval onder de aandacht brengen van de Haagse – politiek.
– maatwerk bij het traject van uitkering naar werk en is tegen de “perverse prikkels (als het verdwijnen van toeslagen)
– verruiming van het minima-beleid (zoals in de bijzondere bijstand, vrijstelling heffingen, subsidie voor woningisolatie ook bij kleine ingrepen)
– verruiming van bijverdiensten en giften in de bijstand

Want: ondersteuning en dienstverlening door de gemeente moet gebaseerd zijn
op vertrouwen en niet op wantrouwen

Sociaal Links is voor een (beperkte) zondagsopenstelling voor winkeliers
die dat willen,
dit in overeenstemming met de ons omringende gemeenten

Lees het gehele programma HIER in het NL of HIER in het Frysk

————–

Wilt u weten wat wethouder en fractie de afgelopen 4 jaar hebben gedaan? Kijk dan HIER

————

Wilt u weten wie u straks kunt aanspreken op de uitvoering van dit programma?

Vragen, opmerkingen? Mail ons

Vorig bericht
Volgend bericht