Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Steun voor lokale Horeca | UPDATE 1

30/06/2020, 11:54

In een poging de lokale horeca te steunen dienden de fracties van het CDA en Sociaal Links op 30 juni 2020 een tweetal amendementen op de APV (=Algemene Plaatselijke Verordening) in.

Het eerste amendement betreft het aantal dagen waarop festiviteiten mogen worden georganiseerd:

De raad van de gemeente Dantumadiel in vergadering bijeen d.d. 30-06-2020 besluit:

Artikel 4:3 sub 1 Melding incidentele festiviteiten: Het is een inrichting toegestaan op maximaal 8 dagen of dagdelen per kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19,
2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college,

Te wijzigen in:

Artikel 4:3 sub 1 Melding incidentele festiviteiten: Het is een inrichting toegestaan op maximaal 12 dagen of dagdelen per kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a
en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.

UPDATE 1: dit amendement is AANGENOMEN (VOOR: 11 stemmen van CDA – GBD – FNP en SociaalLinks | TEGEN: 4 stemmen van SGP en CU)
Er mogen dus nu (bijv. in de dorpshuizen 12 maal per jaar activiteiten worden georganiseerd)

Het tweede amendement betreft de openingstijden:

In afwijking van de vorige leden is het de houder van een openbare inrichting verboden om tussen op het bij de openbare inrichting behorende terras op maandag t/m vrijdag tussen 24.00 en 08.00 uur en op zaterdag en zondag tussen
01.00 en 08.00 uur bezoekers toe te laten of te laten verblijven

Te wijzigen in:

In afwijking van de vorige leden is het de houder van een openbare inrichting verboden om tussen het op de openbare inrichting behorende terras op maandag t/m vrijdag tussen 00.00 en 08.00 uur en op zaterdag, zondag en nationale feest-
dagen tussen 01.00 en 08.00 uur bezoekers toe te laten of te laten verblijven.

UPDATE 1: dit amendement is AANGENOMEN met algemene stemmen (VOOR: 15 stemmen van CDA – GBD – CU – FNP – SGP en Sociaal Links)
Hiermee zijn de openingstijden verruimd.

De fractie van Sociaal Links is blij dit amendement SAMEN met het CDA in te hebben  kunnen dienen.
NB de fractie van de VVD was niet op de raadsvergadering vertegenwoordigd.

Reageren? Mail: a.sikma@dantumadiel.frl 

Vorig bericht
Volgend bericht