Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

UITGELICHT: Paarse Vrijdag

06/12/2021, 14:25

In het nieuwe verkiezingsprogramma van Sociaal Links staat:

3.6 Sociaal Links is voor een inclusieve gemeente en tegen iedere vorm van discriminatie en uitsluiting op basis van geloofsovertuiging, huidskleur, seksuele oriëntatie en gender, verstandelijke en/of lichamelijke beperking en promoot het discriminatie meldpunt
– Dantumadiel wordt een Regenboog-gemeente


a.s. vrijdag is het Paarse Vrijdag

Op paarse vrijdag dragen alle leerlingen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs, scholieren en studenten de kleur paars op school. Ze tonen daarmee hun solidariteit voor gender- en seksuele diversiteit.

LTGB

Nadat in de Verenigde Staten ‘de Spirit Day’ gehouden was werd in Nederland, als uiting tegen het pesten van lhbt-jongeren, Paarse Vrijdag voor het eerst gehouden in 2010 op initiatief van Nazmul Zaman. Scholengemeenschap Piter Jelles, waar Nazmul Zaman leerling was, wilde hiermee op een positieve manier seksuele en genderdiversiteit zichtbaar maken, en steun bieden aan lhbt-jongeren. Lhbt is de Nederlandstalige variant van de Engelse afkorting LGBT een afkorting die staat voor lesbian, gay, bisexual en transgender. (afkorting LGBT)

Paarse Vrijdag in Nederland

Paarse vrijdag 2021 wordt nu in Nederland georganiseerd door de jongerenorganisatie Gender & Sexuality Alliance (GSA). Zij zetten zich in voor het creëren van een veilige omgeving voor iedereen op elke school. Deze organisatie wordt gesteund door COC Nederland, de belangenorganisatie voor lhtbi’s. In Nederland zijn scholen nog vaak geen veilige plek voor lhbti-jongeren zijn. Van alle scholieren heeft 50% moeite met openlijke uitingen van homoseksualiteit. Zij worden veel gepest of hebben te maken gehad met negatieve reacties rondom hun geaardheid. Ook is suïcide onder deze groep jongeren een probleem. Het aantal lhbti-jongeren dat weleens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt bijna vijfmaal hoger dan onder heterojongeren. Er is een wetenschappelijk aangetoond verband tussen pesten en hoge suïcidecijfers onder lhbti-jongeren.

Met Paarse Vrijdag 2021 hoopt men meer bewustwording, erkenning en openheid te creëren voor jongeren die er moeite mee hebben. Meer erkenning bij mensen die er nog nooit mee te maken hebben gehad, zodat ze er meer begrip voor krijgen, er meer vanaf weten en zo eerder, iemand die ermee struggelt, kunnen helpen. En natuurlijk moet de bewustwording eraan bijdragen dat mensen die ermee struggelen, er eerder voor uit kunnen/durven komen. Tijdens de eerste Paarse vrijdag deden 150 scholen mee. In 2011 was dat aantal al verdubbeld en het aantal scholen die meedoen groeit nog steeds ieder jaar. In 2019 deden er al 1000 scholen mee. Veel scholen doen ook dit jaar weer mee en kleuren op 11 december paars ter ere van Paarse Vrijdag: de dag waarop leerlingen, studenten en docenten in paarse kleding hun solidariteit tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. Ze willen hiermee laten zien dat het oké is, dat zij er mogen zijn, gesteund worden en niet de enige zijn.

Waarom de kleur paars?

Tijdens de Spirit Day in de Verenigde Staten droegen leerlingen paars om hun steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, biseksueel of transgender waren. “De kleur paars was gekozen omdat in de regenboogvlag de kleur voor ‘spirit’ staat. Spirit heeft te maken met zaken die de geest betreffen waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. De regenboog staat symbool voor hoop en verbinding.

Vorig bericht
Volgend bericht