Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Verkeersveilig Dantumadiel?

16/01/2019, 15:21

Van een bezorgde en gemotiveerde burger ontvingen alle raadsleden vandaag een BRANDBRIEF waarin 19 voorbeelden werden genoemd van situaties die (op zijn minst) verwarrend of verkeersonveilig zijn.
Wellicht komen deze situaties u bekend voor. Wellicht wilt u er ook op reageren? Doe dat gerust bij ons raadslid Auke Sikma (a.sikma@dantumadiel.frl). We nodigen u ook uit om onze POLL (links op de home-pagina) in te vullen.
Over welke situaties hebben we het?

Een opsomming:

 1. Bij Broeksterwald staat een extra groot oud voorrangsweg bord. De eerst volgende kruising (Willemstrjitte) is uit de voorrang gehaald.
  (Verboden te parkeren is m.i. duidelijker. Ook een parkeerverbod op de Oosterloane/Dwarsloane instellen?)
 2. Uitrit Haadwei 149 heeft nog een oud bord nadering voorrangsweg op de uitrit staan: is achterhaald/onjuist.
 3. Het Halepaad heeft nu voorrang op de van links komend Haadwei verkeer (Gevaarlijke kruising bord?) Het bord “rechts heeft voorrang” is niet toegestaan
 4. Snelheid verkeer Haadwei lijkt mij gevaarlijk hoog, vooral op de onoverzichtelijke kruising Badhûswei.  (op verzoek kan ik een dashcam-filmpje delen)
 5. Kruising Ds Germswei/Haadwei: Bord “verplichte rijrichting” is oud en achterhaald. Fietsers mogen wel de Ds Germsweg inslaan.
 6. Bordje op de Conradi-Veenlandstrjitte “rechts heeft voorrang” zo logisch dat het daarom niet toegestaan.
 7. De obstakel verplicht rechts passeren bordjes op de Haadwei/Thiedemawei geven de inwoners blijkbaar het idee dat links weer voorrang heeft (op 7nov voor de 2e keer besluiteloosheid van een autobestuurder geconstateerd).
 8. Waarschuwingsbord met uitroepteken: (Eenvoudige uitleg: Opgelet! Pas je snelheid aan, je nadert een situatie die extra aandacht vraagt.)
 9. Bordje einde fietspad t.p.v. Haadwei 5 kan m.i. verwijderd/gewijzigd worden. (dit ivm de directe aansluiting van Haadwei5 op de Haadwei)
 10. Bordje einde voorrangsweg t.p.v. Haadwei 3 is te vroeg gepositioneerd, moet na de voorrangsfietskruising. (Het voorrangswegbord is onlangs onterecht 1op1 vervangen door een einde-voorrangswegbord. Hierbij het verzoek om hiervoor alsnog een verkeerbesluit de te nemen.
 11. Dwersloane-Centrale As: Ruiters mogen niet over het fietspad maar moeten over de rijbaan, dit geldt natuurlijk ook voor Paard+Rijtuig. De hier toegepaste borden zijn onjuist.
 12. Halepaad: Zwarte autopaaltje t.p.v. halepaad 5: rood-wit paaltje was beter.
 13. Mûnewei-de Falom:  bestuurders die het parkeerterrein sporthal Damwâld verlaten moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de Lytse Loane dat is zonder bordjes duidelijk.
 14. Verplicht Fietspad bordjes fietspad Falomsterfeart: s.v.p. alsnog Verkeersbesluit nemen / terugplaatsen van de onverplicht Fietspad(G11) bordjes. 
 15. Fietspadbord op fietspad Falomsterfeart/Goddeloaze singel staat nota bene nu voor de inrit van Schwartzenbergloane 14
 16. De paaltjes in het fietspad Falomsterfeart (t.p.v. Schwartzenbergloane 12, Broeksterwald en Boargemaster Nautawei/ Bûtefjild Feanwâlden) zijn niet volgens de Richtlijnen aangebracht.
 17. Bordjes “voorrang verlenen” (o.a. bij Schwartzenbergloane 7, Broeksterwald en Tuskenlytsen/Tienewei) op het fietspad zijn mijns inziens niet terecht. Fietsende automobilisten kunnen hierdoor gaan denken dat fietsers van rechts buiten de bebouwde kom geen voorrang hebben.
 18. Automobilisten op de Reidfjild/Heechfinne zien geen bordje “Voorrangskruispunt Zijweg rechts” en moeten de fietsers (sinds mei 2001) op Tuskenlytsen eigenlijk voorrang verlenen. Het bord “Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg” is onterecht en misleidend.
 19. Fietspadbordjes Noord- en Zuidzijde van het Mearikkerpaad zijn tegenstrijdig c.q. verschillend. Blijkbaar is (ook) hier door de buitendienst één bordje G13 vervangen door G11 zonder verkeersbesluit.  S.v.p. bord G13 herplaatsen of een verkeersbesluit nemen.

Kent u deze situaties? Heeft u hier een mening over? Deel deze (mening) met ons.
Het heeft onze aandacht en we zullen eea bij de betrokkenen onder de aandacht brengen.

Wordt vervolgd …..

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail