Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Hoorzitting Feanwâlden

22/01/2019, 20:51

Er was veel belangstelling voor de eerste hoorzitting van de gemeenteraad van Dantumadiel op locatie.
Nadat een gedeelte van de raad de huidige jeugdsoos (in de Mienskip in Feanwâlden) had bekeken was er een hoorzitting in de sportkantine van Feanwâlden.
Belangrijkste punt was de presentatie van de Gleonkoppen, het bestuur van de jeugdsoos in Feanwâlden.
in het kort komt het neer op een verzoek aan de gemeente om het medebekostigen van een nieuwe jeugdsoos in de Mienskip. De huidige soos is te klein en te verouderd, en voor een slordige 80.000 euro kan er bij de verbouw van de Mienskip een kelder onder het Grand Café worden gemaakt waar de jeugd zijn/haar plekje zou kunnen vinden.

We gaan eerst het “bidboek” eens goed bestuderen. Aan het enthousiasme van zowel de Gleonkoppen, alsook Dorpsbelang en Stichting De Mienskip zal het niet liggen.

wordt vervolgd …..

 

Vorig bericht
Volgend bericht