Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

OPROP: Lytse hûskes en Erfpacht | UPDATE 3

01/07/2020, 15:03

In de concept Woonvisie van de Gemeente Dantumadiel wordt met geen woord gerept over zaken die de fractie van Sociaal Links aan het hart gaan.
Onze woordvoerder op dit domein (Johan Wijbenga) heeft dat gemeld in de raadsvergadering van 30 juni 2020.

De fractie van Sociaal Links zegt toe de (behoefte aan) het volgende te zullen onderzoeken:

Lytse Hûskes

 1. Lytse hûskes (Tiny Houses) (zie bijv. dit filmpje) staan in onze provincie alleen in Leeuwarden (Techum), Hurdegaryp en S-W Fryslân
  Wij vragen ons af of hier ook in Dantumadiel behoefte zou zijn hieraan, en zullen hiervoor in overleg gaan met de diverse dorpsbelangen en DOM’s (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij)
  Wilt u vast iets kwijt wat ons kan helpen, reageer dan op dit artikel.
 • Wat
  Lytse Hûskes maken wat Sociaal Links betreft deel uit van een breed en gevarieerd aanbod op de woningmarkt.
  Lytse Hûskes zijn klein in formaat en gunstig in prijs. Ze zijn geschikt voor 1persoonhuishoudens, alsook voor (kinderloze) stellen en starters op de woningmarkt.
  We hebben al verschillende concepten en voorbeelden gezien, en het idee van een modulair “Lyts Hûske” dat (naar behoeven) kan worden uitgebreid, spreekt ons erg aan.
  We hebben ook gezien dat er verschillende opties zijn:
  1. Je koopt (of huurt, zie erfpacht) een stukje grond, en zet daar je eigen “Lyts Hûske” op. Zoals in Techum (bij Leeuwarden)
  NB De Gemeente Leeuwarden verkoopt de grond die slechts iets meer is dan de oppervlakte van het “Lyts Hûske”
  je hebt dan dus (bijna) geen eigen tuin en de ruimte tussen de “Lytse Hûskes” is openbaar groen (en wordt onderhouden door de gemeente)
  2. Je koopt de grond met een “Lyts Hûske” erop (van bijv. een projectontwikkelaar) zoals in Hurdegaryp
  Naast Lytse Hûskes, kijkt Sociaal Links ook naar andere vormen van alternatieve woningbouw: Bouwen op water, Naoberhofjes, Generatiewonigen en Verplaatsbare Woningen.
  Waarom
  Sociaal Links wil graag aandacht voor alternatieve woningbouw om tegemoet te kunnen komen aan de diverse woningwensen van huidige en toekomstige bewoners van onze gemeente. We vinden het ronduit jammer dat mensen uit de gemeente naar een andere gemeente verhuizen omdat ze in die van ons niet kunnen wonen. Ouderen, jongeren, alleenstaanden, (jonge) gezinnen (eventueel met inwonende ouders en/of kinderen), studerenden, werkenden, gepensioneerden, zij allen zoeken woningruimte in onze gemeente.
  Een steekproef in Rinsumageast bijvoorbeeld heeft tientallen reacties opgeleverd van mensen die graag in het dorp (en dus in de gemeente) zouden willen blijven wonen. Als deze alle verhuizen naar andere gemeenten heeft dat directe gevolgen voor de scholen, het buurt- en verenigingsleven en op de middenstand. Een vooruitstrevende gemeente denkt met haar bewoners mee, en probeert de woonwensen van deze woningzoekenden te honoreren.
  Waar
  Sociaal Links denkt dat zowel op bestaande alsook op nieuw uit te geven kavels, naast traditionele woningbouw plaats moet zijn voor genoemde vormen van alternatieve woningbouw.
  Kost dat?
  We denken dat de gemeente meer ruimte moet geven voor alternatieve woningbouw omdat dit voorkomt dat inwoners van Dantumadiel uitwijken naar andere gemeenten. Door samen te werken met partners als woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars Denekamp wij dat de baten (niet alleen commercieel) hoger zullen zijn dan de kosten.

UPDATE 1: We trekken het iets breder (dank: Sjoerd Keizer van S!N) en kijken naar diverse vormen van alternatieve woningen:
Bouwen op Water | Kluswoningen | Generatiewoningen | Naoberhofjes en Verplaatsbare woningen.

Info bijv. via deze brochure van Smallingerland

Wat een prachtig design. Hier zouden graag willen wonen!                                                                                                       Foto van: https://ecowooddesign.nl/tiny-house/

Hier nog enkele foto’s van de Lytse Hûskes in Techum (Leeuwarden)

 

      

Erfpacht

 1. Erfpacht: om -zeker voor starters op de woningmarkt- de eerste (grote) kosten (grondaankoop) weg te nemen bestaat de mogelijkheid de (bouwgrond) te huren van (bijv.) de Gemeente.
  I.p.v. de directe aankoop van grond (in Dantumadiel gemiddeld € 125 p/m2 incl.BTW) Een bouwkavels van 400 m2 kost dan € 50.000. Bij een erfpacht-constructie wordt de bouwkavel niet
  gekocht maar gehuurd, en wordt er jaarlijks een canon (=huurprijs) betaald. Zo kan bij bouwplannen al snel een fors bedrag worden bespaard.
  Zie ook deze link. Als na verloop van tijd de grond te koop komt, kan de pacht ook worden afgekocht.
  Ook hierbij willen we graag weten of dit in onze gemeente kans van slagen heeft. Kijk ook eens naar dit filmpje
 • Wat
  Erfpacht maakt wat Sociaal Links betreft een wezenlijk deel uit van een impuls aan de woningmarkt.
  Erfpacht gaat ervanuit dat de grond waarop gebouwd kan gaan worden niet verkocht wordt aan (potentiële woningbouwer) maar verhuurd. Woningbouwers besparen daarmee aanzienlijk op de kosten voor hun nieuwe woning. In plaats van bouwgrond te kopen, huren ze deze nu (van de gemeente) en betalen daar een jaarlijkse huurprijs voor (erfpachtcanon). De praktijk leert dat veel mensen die begonnen zijn met erfpacht, de grond na een aantal jaren willen kopen.
  Voorbeeld: in het plan: De Opslach in Surhuisterveen zijn 25 kavels in erfpacht uitgegeven, momenteel zijn er nog maar slechts 3 kavels waarop erfpacht rust.
  Waarom
  In deze tijd is het vooral voor jonge gezinnen en starters op de woningmarkt duur om te bouwen. Een gemiddelde kavel kost in Dantumadiel zo’n € 125,— per m2. Voor een kavel van 500 m2 komt dat neer op € 62.500
  Een kavel als dit nemen onder erfpacht (tegen een jaarlijks te betalen -en fiscaal aftrekbare- canon) levert dus een aanzienlijke besparing op.
  Waar
  Er kan voor gekozen worden bestaande en nieuw uit te geven kavels naast verkoop, ook aan te bieden onder erfpacht.
  Kost dat
  We moeten toegeven: dit kost onze gemeente geld (en zal in deze “moeilijke” tijden daarom niet eenvoudig te verwezenlijken zijn)
  In plaats van de verkoop van een kavel (welke de gemeente directe inkomsten oplevert) zal genoegen moeten worden genomen met een jaarlijks te heffen erfpachtcanon.

Vervolgtraject

De fractie van Sociaal Links is zich nog aan het oriënteren op beide trajecten en heeft een wurklist:

Lytse Hûskes:

 • werkbezoek aan Hurdegaryp | Techum | SW Fryslân 
 • Overleg hypotheekverstrekkers
 • overleg diverse dorpsbelangen en DOM 2.0

Erfpacht:

 • werkbezoek aan “De Opslach” Surhuisterveen | gesprekken met betrokkenen
 • Contact met gemeente Achtkarspelen hierover
 • Overleg hypotheekverstrekkers
 • overleg diverse dorpsbelangen en DOM 2.0

Volg de (hopelijk) vele UPDATES over dit onderwerp.

STAND VAN ZAKEN

18-07-20: contact gehad gehad met Gem.Leeuwarden (stuurt info en uitnodiging info-avond)
20-07-20: op bezoek geweest bij ontwerpbureau in Pingjum (ze hebben een prachtig ontwerp voor een “Lyts Hûske”)

REAGEREN?
Mail of app naar:

Auke Sikma 06 42 94 66 01 of a.sikma@dantumadiel.frl
Johan Wijbenga 06 55 13 73 36 of j.wijbenga@dantumadiel.frl

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail