Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

5G Informatiebijeenkomst

27/02/2020, 16:24

Op woensdag 26 februari waren (leden) van de gemeenteraden van NE Fryslân (ruim vertegenwoordigd), Tytsjerksteradiel (ook ruim vertegenwoordigd) en Dantumadiel (slechts 3 raadsleden) uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de “uitrol van het 5G netwerk”. Dat dit een beladen onderwerp is blijkt wel uit de grote (publieke) belangstelling.
Er waren 5 sprekers:

Namens Monet (de netwerkoperators): Dhr. Bongelaar
Volgens deze spreker heeft 5G alleen maar voordelen (sneller, zuiniger, geen wachttijden) en is absoluut nodig voor particulieren, bedrijven, gezondheidszorg, verkeer.

Namens de GGD: Mw.Nguyen
Volgens deze spreker zijn de eventuele gezondheidsrisico’s van 5G straling (nog) onvoldoende aangetoont, en spreken wetenschappers elkaar tegen.

Namens het Nationaal Antennebureau: Dhr.Wemekamp
Volgens deze spreker zijn er slechts enkele antenne’s meer nodig voor het 5G-netwerk en kunnen deze op kerken, hoge gebouwen, maar ook op bushokjes en lantaarnpalen worden geplaatst

Namens de VNG: Dhr. van der Berg
Volgens deze spreker heeft de gemeente niet eens zoveel invloed op het 5G netwerk (vraag: kan de Gemeente dit keren? Antwoord: Neen)

Namens de Belangenvereniging EHS: Dhr.Timmer
Volgens deze spreker wordt er te licht omgesprongen met de risico’s van 5G, en is er wetenschappelijke verdeeldheid over de risico’s
De spreker wees erop dat biologische effecten (op mens en dier) onvoldoende onderzocht zijn, dat lange-termijn en cumulatieve effecten niet onderzocht zijn, en dat er ook geen zcht is op de effecten van permanente blootstelling. Er is m.a.w. geen eenduidige blootstellingslimiet. En toen begon het bij onze fractie toch een beetje te jeuken …..

Omdat het een informatie-avond was konden slechts (door de raadsleden) technische vragen worden gesteld.
Johan en Auke (namens Sociaal Links aanwezig) gingen in ieder geval met meer vragen dan antwoorden naar huis.
Hier mote nog eens goed over nagedacht en met deskundigen over gesproken worden.
Zoals gezegd heeft onze gemeenteraad niet heel veel mogelijkheden, het streven naar een EMV (=Electro Magnetische Velden) vrije gemeente zou wel heel ver gaan ……..

Vorig bericht
Volgend bericht