Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Hoorzitting Rinsumageast

27/02/2020, 15:54

Hoorzitting Bestemmingsplan Rinsumageast in MFC De Beijer

In MFC De Beijer verwelkomde voorzitter Jan Jitse Visser (CDA) de gemeenteraad van Dantumadiel: Jouke Feddema (CU), Sara Braaksma (Gemeentebelangen), Auke Sikma (Sociaal Links), Klaas Houtstra (CDA) en Tom Bakker (SGP). Ferry van der Ploeg (FNP) en Cor Schat (VVD) waren afwezig.

Ook aanwezig waren Jacob Veldstra en Tjeerd de Vries (namens de DOM 2.0), Alex Lap (namens Dorpsbelang) Jeltsje en Harry de Vries, wethouder Gerben Wiersma (namens het college) en een twintigtal andere raads- en collegeleden alsmede belangstellenden vanuit het dorp.

Hoewel de hoorzitting ging over het Bestemmingsplan Rinsumageast had de voorzitter de grootste moeite de aanwezigen bij de agenda te bepalen.

Hoofdonderwerp van de avond was dan ook de grote behoefte (door DOM en Dorpsbelang gepeild middels een enquete) aan kavels om te kunnen bouwen in het dorp.
Zowel DOM als Dorpsbelang pleitten voor het behouden van de inwoners (en daarmee de leefbaarheid) in het dorp door hun een kans te geven te kunnen bouwen.
Veel inwoners hebben inmiddels een intentieverklaring getekend en geven daarmee aan serieus te willen bouwen en wonen in Rinsumageast.
Op vragen vanuit de raad of men niet bang was voor leegstand (de provincie staat op het standpunt: niet te willen -laten- bouwen voor leegstand) antwoordde de DOM dat men daar niet bang voor is. Er is momenteel niets te koop in het dorp, en door de hoge (grond) prijzen in bijv. Dokkum, de goede bereikbaarheid, en een bloeiend verenigingsleven is Rinsumageast ook zeer aantrekkelijk voor mensen van buiten het dorp.
Contact met de bouwvereniging is er ook geweest, en men heeft te horen gekregen dat deze geen belangstelling heeft voor het bouwen van huurhuizen in het dorp.
Omdat de Fabryksfive historische grond is, zal daarop niet gebouwd mogen worden.

Binnenkort gaan DOM en Dorpsbelang in gesprek met het college en zal met hulp van een planoloog worden bekeken wat de beste lokatie voor nieuwbouw-kavels is.
De fam.de Vries tenslotte bedankt het college voor de steun die zij kregen bij hun plannen een mini-camping te realiseren achter hun huis aan de Juckemawei.

Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt voor hen die zo graag in Rinsumageast willen (blijven) wonen.

Vorig bericht
Volgend bericht