Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Fractie bezoekt Bolwerk

27/11/2019, 20:37

vandaag -donderdag 27-11-19- was de fractie van Sociaal Links op bezoek bij  Stichting Welzijn “Het Bolwerk” in Dokkum.
We hadden een verhelderend en informatief gesprek over het wel van wee van Het Bolwerk.

We werden welkom geheten door Eelke Nutma (Manager Welzijn).
Baukje Brander vertelde over het vele werk dat vanuit het Bolwerk gedaan wordt voor de mantelzorg (en de mantelzorgers). Het gaat om heel veel mantelzorgers (waarvan zo’n 960 bij Het Bolwerk bekend zijn). Activiteiten als Mantelzorg-cafe, Alzheimercafe, Respijtweekenden (waarin mantelzorgers even “los” komen van hun zorgtaken) en de Dag van de Mantelzorg kwamen voorbij.
Mea Groenendaal vertelde over de vrijwilligers-inzet (=Vrijwilligersbank), de activiteiten die voor en door vrijwilligers worden opgezet, over de Buurtkamer en over het Maatjes-project.
Ramona Diks, als jongerenwerker vertelde over haar werk t.b.v. de jongeren in onze gemeentes (Dantumadiel en NoardEast Fryslân), over de contacten met de jongeren op straat en op de scholen. Ook over de projecten als het Spikerdoarp in Feanwâlden.

De fractie van Sociaal Links bedankt de medewerkers van Het Bolwerk voor hun warme ontvangst en hun informatie, en wenst hun alle goeds toe bij hun zo belangrijke werk.
De fractie onderstreept de grote waarde van organisaties als “Het Bolwerk”.

Vorig bericht
Volgend bericht