Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sociaal Links in Actie 3

21/11/2019, 12:39

Woensdagmiddag zette wethouder Gerben Wiersma de vrijwillige zwerfafvalpakkers in het zonnetje. De zogenaamde Supporters van Schoon ontvingen vanuit de gemeente Dantumadiel een cadeaubon. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun enorme inzet. Het opruimen van zwerfafval is van grote waarde voor de gemeente.
Ook onze Liesbeth de Vries, Remy Teunissen en Johan Wijbenga waren van de partij …….

Samen voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland

Dantumadiel heeft zich aangesloten bij 100% zwerfafvalvrij Friesland. De Friese gemeenten slaan de handen ineen voor een gezamenlijk doel: een zwerfafvalvrij Friesland. Deze ambitieuze aanpak is ontwikkeld door Nederland Schoon en wordt in samenwerking met Nederland Schoon, Circulair Friesland, de Friese gemeenten, Omrin en de Friese Milieu Federatie in gezamenlijkheid uitgerold. Er zal nauw samengewerkt worden met ondernemers uit de regio, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligers. Iedereen doet mee. Want alleen door samen te werken, kunnen we het verschil maken voor een echt schoon Fryslân.

Gebied intekenen

Ruimt u in uw omgeving al zwerfafval op of bent u hiertoe bereid. Teken dan ook uw gebied in op de website www.supportervanschoon.nl/dantumadiel. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een 100% Zwerfafvalvrij Dantumadiel! De bestaande Supporters van Schoon zullen hun gebied ook intekenen op de website.

Supporters van Schoon

In 2007 zijn de eerste vrijwillige zwerfafvalpakkers begonnen in de gemeente. Op dit moment zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. De gemeente stelt materialen beschikbaar, zoals handschoenen, een veiligheidsvest, prikker en vuilniszakken. Ook de afvoer van het ingezamelde zwerfafval kan voor u worden geregeld. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Vorig bericht
Volgend bericht