Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Bestemmingsplan Rinsumageast

07/02/2020, 14:50

Op dinsdag 25 februari a.s. zal er een hoorzitting van de Gemeente Dantumadiel plaatsvinden in MFC De Beijer te Rinsumageast.
Aan de orde zijn het herziene Bestemmingsplan Rinsumageast en de zienswijzen die o.a. de DOM (=Dorpen Ontwikkelings Maatschappij) en Dorpsbelang hierop hebben ingebracht.
De hoorzitting is openbaar en dus voor alle Geastmers (en andere belangstellenden) vrij toegankelijk.
Wilt u inspreken, dan moet u even contact met de griffie van de gemeente (t.dejong@dantumadiel.frl) opnemen.

Aan de orde zal zeker de wens tot het beschikbaar stellen van bouwkavels in Rinsumageast komen.
Maar liefst 28 intentieverklaringen zijn ondertekend door mensen die graag willen (laten) bouwen in Rinsumageast.
We wisten dat de belangstelling om te wonen in het prachtige Rinsumageast groot was, maar dit is overweldigend.

Dit artikel stond o.a. op RTV-NOF:

RINSUMAGEAST – Er zijn 28 intentieverklaringen ondertekend door belangstellenden voor nieuwbouwwoningen in Rinsumageast. Belangstellenden konden de intentieverklaring tot en met uiterlijk 31 januari 2020 ondertekenen. Degenen die de intentieverklaring hebben ondertekend verklaren concrete belangstelling te hebben voor nieuwbouwkavels. Acht personen zullen nu zitting nemen in een ‘bouwteam’ voor verdere uitwerking van de plannen.

In de zomer van 2019 was in Rinsumageast een enquête gehouden naar de woonbehoeftes. Hieruit bleek dat er veel belangstelling is voor het wonen in Rinsumageast en er veel animo was voor de nieuwbouwplannen. In december 2019 was er in dorpshuis de Beijer een informatieavond met een flinke opkomst. Met de ondertekende intentieverklaringen is deze animo kracht bijgezet.

Dit is tevens een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief waarbij inwoners uit het dorp zelf het heft in handen nemen. Dergelijke initiatieven zijn in de kleinere dorpen noodzakelijk, omdat de overheid hier niet vanzelf in nieuwbouw investeert.

Wilt u zelf het bestemmingsplan eerst eens rustig doorlezen? U vindt het op de site van de Gemeente Dantumadiel

Vanzelfsprekend hoop ook onze fractie op grote belangstelling voor deze hoorzitting

Vorig bericht
Volgend bericht