Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Ook Sociaal Links

07/02/2020, 14:17

Sociaal Links maakt zich niet alleen druk om het milieu, om duurzaamheid en bio-diversiteit,
maar wil ook de spreekbuis en een luisterend oor zijn voor de inwoners van de gemeente met een smalle beurs.
Zij wil niet alleen over, maar vooral met hen spreken, om zo echt iets voor hen te kunnen doen.
Onze wethouder Rommy Kempenaar had deze week een goed gesprek met het Armoede Platform en de woningcorporaties.

Wethouder Kempenaar in gesprek met het Armoede Platform

Wethouder wil met de mensen praten en niet over de mensen

Wethouder Rommy Kempenaar schoof donderdag 6 februari aan bij een gesprek tussen het Armoede Platform en woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland. Tijdens dit overleg kwamen diverse onderwerpen aan bod  zoals het afstemmen van incassomomenten van woningcorporaties op de uitkeringsdatum van uitkeringen, zorgkosten die niet worden opgevangen door zorgverzekeraars of vergoed worden vanuit de WMO, maar ook inzetten op preventie van schuldenproblematiek.

Armoede is geen keus en kan iedereen overkomen

Wethouder Kempenaar vond het een waardevolle en leerzame ontmoeting.  “Het is ontzettend belangrijk om zelf in gesprek te gaan met inwoners  die in armoede leven.  Het platform kon helder aangeven waar zij knelpunten ervaart  en waar ik als wethouder wellicht een bijdrage aan kan leveren. Armoede is immers geen keus en kan een ieder van ons overkomen.”

Armoede Platform

Een tiental inwoners uit de regio hebben zitting in het Armoede Platform. Het Armoede Platform is gestart vanuit het pilotproject  Armoede & Sociale Uitsluiting in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

De inwoners in dit platform weten wat het betekent om met weinig geld rond te moeten komen. Ze weten waar mensen in deze doelgroep tegen aanlopen; wat hun behoeftes zijn en wat er nodig is om structureel uit de armoede en sociale uitsluiting te komen.

Vorig bericht
Volgend bericht