Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Regenboogvlag

29/01/2019, 22:07

Sociaal Links biedt Regenboogvlag aan

Burgemeester Agricola (Dantumadiel)
“Ik ben de burgemeester van alle inwoners van Dantumadiel”
“De regenboogvlag staat voor eenheid in verscheidenheid”

In de raadsvergadering van de gemeente Dantumadiel op 29 januari heeft de fractie van Sociaal Links burgemeester Klaas Agricola een Regenboog-vlag aangeboden. De fractie wil hiermee de aandacht vestigen op het feit dat geaardheid en genderdiversiteit niet voor iedereen, altijd en bij voorbaat gelijkwaardig is. De regenboogvlag is dan ook het symbool van de LHBT-gemeenschap en diversiteit (waarbij LHBT staat voor Lesbisch, Homosexueel, Bisexueel en Transgender)

Helaas is het zo dat er nog vaak sprake van schijntolerantie en discriminatie ten opzichte van LHBT-ers. Het is lang niet voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend om openlijk anders te zijn en gewoon mee te doen in de maatschappij.

Door het aanbieden van een Regenboogvlag aan de Burgemeester wil Sociaal Links hier extra aandacht voor vragen.

De burgemeester verklaarde dit initiatief te waarderen en benadrukte dat hij burgermeester wil zijn van alle inwoners van de gemeente,
ongeacht hun geloof of geaardheid.

Vorig bericht
Volgend bericht