Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Motie: Kwijtschelding

06/11/2018, 17:16

Sociaal Links geeft lagere inkomens steuntje in de rug.

Sociaal Links in Dantumadiel wil de mensen met een laag inkomen in de gemeente een extra steuntje in de rug geven .
De partij deed in de raad van gister een voorstel om de kwijtscheldings-normen voor de gemeentelijke belastingen voor deze groep te versoepelen.
Dit voorstel werd unaniem, door alle fracties ondersteund.
In de gemeente Dantumadiel worden de gemeentelijke belastingen op dit moment al  kwijtgescholden voor mensen met een inkomen op Bijstands- of AOW niveau.
In het voorstel van Sociaal Links worden de kwijtscheldingsnormen verhoogd van 100% van deze norm  naar 110%.
Volgens SL is bijvoorbeeld de groep AOWers met een klein pensioen de laatste jaren zwaar achtergesteld doordat hun pensioenen niet zijn geïndexeerd.
Ook is de groep werkenden met een klein salaris, die ook wel de ‘werkende armen’ wordt genoemd financieel sterk achtergebleven.

“Feitelijk zijn ze er in inkomen op achteruit gegaan. Bovendien is het zo dat AOWers met een klein pensioentje ten opzichte van ouderen met alléén AOW effectief minder te besteden hebben.
Wij, als sociale partij, vinden dat deze relatief kwetsbare groepen wel een beetje extra aandacht én een steuntje in de rug verdienen. Vandaar ons voorstel”,
aldus de woordvoerder Johan Wijbenga

Sociaal Links  heeft het College verzocht om een en ander uit te zoeken en in het begin van volgend jaar met concrete voorstellen voor het invoeren van deze maatregel te komen

Vorig bericht
Volgend bericht