Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Ook maar zelf: zwerfafval

06/05/2019, 15:18

Sociaal Links heeft duurzaamheid en bewustwording hoog in het vaandel staan. Dat hebben we al op verschillende manieren laten zien.
Een verbod tot het oplaten van ballonnen is daar maar een voorbeeld van.
Ook het zwerfafval (in onze mooie gemeente) staat ons nogal tegen. Af en toe organiseert Sociaal Links een “opruim-actie”.
Een nieuw initiatief m.b.t. het zwerfafval juichen we van harte toe: Litterati

Wat is Litterati?
Litterati is een app, waarmee je zwerfafval kunt fotograferen en taggen. M.a.w. je laat zien WAT de rommel is die je aantreft en WAAR dat is.
Dat doe je met je mobiele telefoon. Litterati gaat uit van de COMB-methode:
– Category (onder welke categorie valt dit afval) | Object (wat is het precies?) | Material (van welk materiaal gemaakt?) | Brand (wat is het merk?)

Wat wil Litterati?
Litterati wil gewone mensen bewust maken van het zwerfafval (als je wel opruimt wat je gefotografeert hebt)
Litterati wil lokale bestuurders attenderen op het zwerfafval in hun stad of dorp (het is goed om te weten waar het zwerfafval zich bevindt in onze gemeente)
Litteratie wil ook fabrikanten en producenten attent maken op (de restanten van) hun producten die zwerfafval nalaten

Meer weten?
Ga naar de website van Litterati, bekijk de inspirerende TedTalk over Litterati

Vorig bericht
Volgend bericht