Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Over STRO | UPDATE 1

12/01/2021, 15:50

STRO staat voor Social TRade Organisation.
De fractie werd erop gewezen door één van onze leden. (waarvoor dank)

We hebben ons eens in de missie en ambities van STRO verdiept, en willen dit graag met u delen.
Op de website (https://www.socialtrade.nl/over-stro/onze-aanpak/) staat:

STRO heeft als doel het stimuleren van een eerlijker, duurzamer en effectiever soort geld, circulair geld. We brengen geld terug tot een middel dat economische actoren verbindt. Geld dat mensen de kans geeft hun kwaliteiten te ontplooien. Het levert zo welvaart op dankzij uitwisseling. We hebben een vorm van geldschepping ontwikkeld voor en door netwerken van deelnemende bedrijven. Ruil- en investeringsmiddel is er op die momenten dat het nodig is en verdwijnt daarna weer als het niet meer nodig is.

Het is echt circulair geld, dat circulaire processen in plaats van oneindige groei faciliteert. Als er zo altijd genoeg geld in omloop is, verdwijnt de moordende concurrentie om het schaarse geld en krijgt de samenwerkingseconomie meer kansen, waarbij bedrijven de ruimte krijgen vanuit een (nieuwe) niche-markt.

Socialtrade | Nederlands

STRO is één van de weinige organisaties ter wereld die alternatieven voor het geldsysteem ontwikkelt. Dit doen we omdat het huidige geldsysteem armoede en milieuproblemen veroorzaakt. De R&D op dit terrein heeft tot opmerkelijke resultaten geleid, die we getest hebben in projecten in Latijns Amerika. We doen dat vanuit ons kantoor in Nederland. Daarnaast ontwikkelt STRO de betaalsoftware Cyclos om de transitie naar circulair geld mogelijk te maken. Dat gebeurt vanuit de vestigingen in Brazilië en Uruguay.

Laten zien wat mogelijk is

We bouwen met verschillende partners aan voorbeelden die laten zien wat mogelijk is. Vóór het digitale tijdperk was dat bijvoorbeeld al in 2003 in Fortaleza (Brazilië) waar we een voorbeeld hielpen realiseren dat de impact van donorgeld sterk vergroot. De school waar het geld voor bedoeld was, werd gebouwd. Maar daarnaast maakt het donorgeld tot op de dag van vandaag extra micro-krediet mogelijk en geeft het een enorme boost aan de (onderlinge) handel en productie in de wijk. Het Unterguggenberger-instituut in Wörgl (Oostenrijk), gesteund door de Raiffeisenbank, bekroonde ons werk in Brazilië met de Unterguggenbergerprijs, vernoemd naar de burgemeester die in de dertiger jaren van de vorige eeuw liet zien dat een crisis niet onvermijdelijk was. Het eerstvolgend project was Sardex op Sardinië. Op dit moment staat in Nederland de volgende generatie, nog weer meer geavanceerde voorbeelden, in de steigers. Meer onder de knop projecten.

Cyclos essentieel voor opschaling

Parallel aan deze voorbeelden wat met innovatie bereikt kan worden, bouwen we aan massaal gebruik van de Cyclos software. Het gaat dan om recht toe recht aan gebruik als mobile wallet. Op dit moment wordt dit in ongeveer 30 landen aangeboden en zijn er ongeveer 20 miljoen, meest zeer arme, eindgebruikers. Cyclos is bekroond door de betaalindustrie wegens innovaties en door de Gates foundation vanwege de bruikbaarheid voor armoedebestrijding. Het heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de markt van mobiele betaalsystemen, zie Cyclos.

Voorbeelden inspireren massaal gebruik

Het doel is dat als de demonstratieprojecten over een jaar of drie de voordelen van het gebruik van de innovaties voor gebruikers van de gewone mobiele wallet laten zien, dan ook de gewone commerciële aanbieders van Cyclos de vernieuwende functionaliteiten van Cyclos gaan aanzetten. Die stap zal voor hen technisch niet groot zijn. Zij kennen de kwaliteit van Cyclos al en kunnen ermee om gaan, zodat de stap meer een extra marketing optie voor hen is dan een grote ommezwaai.

Interessant vinden we een van de laatste projecten van STRO:

De Mienskip, een door STRO ondersteund initiatief in Friesland, beoogt de lokale economie te stimuleren en kan daarbij uw hulp gebruiken. De aanpak gaat stap voor stap. Stap 1 is om 200 Friese bedrijven te vinden die mee willen doen. Bij Stap 2 krijgt elk bedrijf 1000 Friese Euro’s op de Mienskip-rekening bij het circulair geldnetwerk Circuit Nederland. Daarna kopen de bedrijven bij elkaar: dat is Stap 3. Ze kijken hoeveel er bij elkaar gekocht kan worden als zo’n groep bedrijven elkaar de levering gunt. Zo laten deelnemers zien, hoe effectief lokaal inkopen is. Hoe lokale inkopen echt impact hebben op de Friese economie, vooral als lokaal circulair geld als hulpmiddel wordt gebruikt.

De duizend euro Uitdaging
Doordat de 200 ondernemers elk met duizend Friese Euro’s op hun lokale Mienskip-rekening beginnen is de totale omzet 200.000 als iedereen kans ziet het geld te besteden. Vervolgens komt Stap 4: de ondernemers besteden de Friese Euro’s die ze verdienden weer zoveel mogelijk in de groep. Zo circuleert het geld niet één keer maar zo vaak mogelijk. Dus steeds het verdiende circulaire geld, zo snel mogelijk bij elkaar besteden. De uitdaging is dat iedere deelnemer met die duizend Friese Euro’s gemiddeld vierduizend aan waarde verdient en besteedt. Als dat lukt, verplaatst de Uitdaging zich van de Friese ondernemers naar de lokale politiek. Dat wordt Stap 5. De lokale politiek wordt uitgedaagd om de eigen uitgaven ook binnen de Mienskip te doen en zo de Friese economie extra te versterken. Als dat lukt komt Stap 6: de Uitdaging voor alle gemeentes in ons land.

Informatie en spelregels
Help nu met die eerste stap: Vertel zelf een Friese ondernemer over de Uitdaging om van duizend Friese Euro’s uiteindelijk € 4.000 omzet te maken! Meer informatie en de precieze spelregels leest u binnenkort op  www.Laatgeldlokaalrollen.nl.

Utrechtse Euro
UPDATE 1:

Gister hebben we 2 (gratis) e-boeken van de site gedownload en zijn er druk in aan het lezen.
We vinden het een echte aanrader. Lees hier hoe u beide boeken kunt krijgen.

Over een @nder soort geld

In het boek OVER EEN @NDER SOORT GELD leest u dat doorbraken op komst zijn. Doorbraken naar een ander soort geld dat beter is voor mens, milieu en economie.
In het boek EIGEN GELD MAKEN: @NDER GELD leest u hoe het @ndere geld er in de praktijk uitziet met projecten in Nederland en elders in Europa.
Het doel is de economie te bevrijden van de macht van de financiële markten en dienend te maken voor lokale ondernemers.
Bestel het boek in de webshop of bestel beide boeken met korting

Vorig bericht
Volgend bericht