Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Vragen over nertsen-screening | UPDATE 3

22/05/2020, 21:24

I.v.m. de verplichte screening van alle nertsenbedrijven zal ook de nertsenfokkerij in Rinsumageast worden onderzocht.
Onze fractie heeft daar wel enkele vragen over:

In haar brief van 19 mei 2020 (BPZ / 20148868) schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) het volgende:

Ik neem per 20 mei a.s. de volgende maatregelen.
Hierbij staat, zoals bij alle maatregelen, het belang van de volksgezondheid voorop. 

  • De screening van nertsenbedrijven (op antistoffen bij de nertsen) wordt uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland en wordt verplicht.
    Om een beeld te krijgen van de status van nertsenbedrijven in de omgeving van de besmette bedrijven, worden deze bedrijven momenteel op vrijwillige basis onderzocht op de aanwezigheid van CoV-2. Gezien de bovenstaande conclusies en in het belang van de gezondheid van de medewerkers op nertsenbedrijven is het is belangrijk om de CoV-2 status van alle nertsenbedrijven in beeld te krijgen. Daarom wijzig ik het vrijwillige karakter van de deelname aan het screeningsonderzoek in een wettelijke verplichte deelname. En ook wordt de reikwijdte van de screening uitgebreid naar alle in Nederland aanwezige nertsen-bedrijven. De NVWA coördineert deze screening. 

Onze vragen aan het college (de antwoorden eronder):

Ook Dantumadiel heeft een nertsenbedrijf.
Onze fractie neemt aan dat ook deze verplicht zal worden gecontroleerd.

Vraag 1: Wie ziet toe op de controle van dit nertsenbedrijf?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Vraag 2: Wanneer zal genoemd screeningsonderzoek plaatsvinden?

De screening van alle nertsenbedrijven in Nederland is inmiddels afgerond. Dit moest op grond van artikel 2 van de Regeling maatregelen SARS-CoV-2 bij nertsen uiterlijk 5 juni zijn uitgevoerd.

Vraag 3: Zijn de uitkomsten van dit screeningsonderzoek openbaar?

De uitslagen zijn niet openbaar. Als een bedrijf positief is bevonden op SARS-CoV-2 wordt de burgemeester van de gemeente waarin het bedrijf is gelegen hiervan in kennis gesteld (overeenkomstig artikel 21 lid 2 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren).

Vraag 4: Speelt de gemeente ook een rol bij dit screeningsonderzoek?

De gemeente heeft geen rol bij de uitvoering van het screeningsonderzoek.

Namens de fractie van Sociaal Links: Auke Sikma

Het PERSBERICHT dat hierover is verstuurd:

Covid-19 besmettingen op nertsenbedrijven

Nu opnieuw gebleken is dat nertsen een rol kunnen spelen bij de overdracht van het Corona-virus, heeft minster Schouten een verplichte screening van deze bedrijven afgekondigd.
Ook voor het nertsenbedrijf in de gemeente Dantumadiel dus.

De fractie van Sociaal Links in Dantumadiel heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld
over de aard, de toedracht en het toezicht op deze verplichte screening.
Auke Sikma (raadslid voor Sociaal Links): “Wy wolle graach fan it kolleezje wite hoe’t ien en oar yn ús gemeente regele is, want wy kinne ús hiel goed yntinke hoe grut de soarch by omwenners,
mar ek by it bedriuw sels is”.

En dit is wat de Nieuwe Dockumer Courant plaatste op 28-5-20:

reacties: Auke Sikma | Riedslid Sociaal Links

Vorig bericht
Volgend bericht